16/08/17  Tin của trường  45
lịch họp ngày 20/8thành phần: 100% giáo viên chủ nhiệm
 25/04/16  Tin của trường  221
“Ngày định hướng” là sự kiện truyền thống được tổ chức thường niên vào đầu mỗi năm học để chào đón các thành viên mới của đại gia đình Trường TH Ngô May.